Nankai Kinzoku

 

Dự án : Nhà máy Nankai Kinzoku

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nankai KInzoku ( Nhật)

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch III, Đồng Nai

Diện tích nhà máy + văn phòng: 5800 m2

Vốn đầu tư xây dựng: 36 tỷ VND

Công việc : TKCS + thiết kế kỹ thuật.

Nội thất văn phòng